لیست قیمت حافظ پلاستیک

بروز شده در مرداد سال 1402

هرگونه اشتباه قابل اصلاح است

لیست قیمت حافظ پلاستیک

09128921192

چهار بار چهار بار شش بار شش بار ده بار شانزده بار
سایز لوله PE100 PE80 PE100 PE80 PE100 PE100 قیمت به تومان
لوله 50               14,924             16,328               19,500            23,556            34,632 52,000
لوله 63              20,748            25,688              30,160             37,492             54,600 52,000
لوله 75             28,652              35,100            43,056             53,040             76,440 52,000
لوله 90               41,132             50,856             61,360              75,920             110,240 52,000
لوله 110              60,840            74,360              92,040            112,840           163,280 52,000
لوله 125              78,520             95,680            118,040           143,520            212,160 52,000
لوله 160             104,000            125,840           158,080           193,440          235,040         346,840 52,000
لوله 200            158,600             199,680          243,880           300,560          366,600           540,800 52,000
لوله 250             251,160           307,840           379,600         464,360           572,000           842,400 52,000
لوله 315            391,040           487,240           603,200            218,400            904,800       1,331,200 52,000
لوله 400            629,200           785,200           967,200         1,190,800       1,456,000       2,147,600 52,000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما